ROSS I SITT ESS

P1130563.JPG

ROSS ER MUSIKER OG ER I SITT ESS NAAR HAN HAR MULIGHETEN TIL AA SPILLE SAMMEN MED ET AV DE LOKALE BANDENE I KATHMANDU.
Ross is musician and enjoy his time when he got the chance to play together with a band in Kathmandu.