IndreRo (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian. Behandlingen starter med å balansere høyre og venstre hjernehalvdel. Når disse sidene er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.

På den måten møtes “ikke væren” med “væren”. Dvs det egentlige JEG møter hjernen, som er det mest avanserte og utviklede instrument JEG har for å kommunisere med omverden.

F.eks. hvis jeg er verdens beste pianist, hjelper det ikke hvis pianoet er ustemt. Resultatet blir falsk.

Når hele hjernen så er i balanse, resulterer det i harmoni mellom inntrykk og uttrykk, dvs det jeg mottar og det jeg formidler.

Ubalanser i sinnet har ofte årsak i at én av disse (forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen eller hukommelsen) som er sinnets funksjoner blir kortsluttet. Da blir man sittende fast i fortiden, og man mestrer ikke å være til stede i nuet. Hendelser knyttet til tunge følelser i fortiden, blir hengende fast i sinnets funksjoner og gjør at hjernen oppfatter at dette skjer på nytt her og nå. Man reagerer i stedet for å agere.

Etter at hjernen er balansert, finner du ditt sanne jeg gjennom det indre barnet. Når det indre barnet er på plass i deg, jobber vi med konfrontasjon, oppgjør/opprør og forsoning med mor og far i deg.

Deretter fjernes eventuelle fobier, avhengigheter eller uvaner som du ønsker å bli kvitt.

Resultatet av dette er at du oppnår en tilstand av indre ro i form av at du vennlig iakttar deg selv uten å tolke.

IndreRo-metoden frigjør deg fra ditt selvlagde indre fangenskap. Metoden virker raskt, du blir mer hel og kommer hjem til ditt sanne JEG.