CHITWAN NASJONAL PARK

chitwan2.JPG

Sanking av elefantgress er lov kun faa dager i aaret og da er det stor aktivitet i jungelen. Paa den tiden jeg var der var gresset hoeyvokst.
Gresset ble floetet nedover elven. Gresset brukes bl.a til tak paa husene.

It’s just a few days during the year the people can harvest epephant gras.  

TIGER

tiger.JPG

Det lever tigere baade i Nepal og India.

Tigers live in both Nepal and India.

JUNGEL SAFARI

chitwan.JPG

CHITWAN NASJONAL PARK ligger soer i Nepal, naer grensen til India. Der var jeg i desember paa elefant safari og fikk se baade nesehorn, vill elefant, forskjellige raadyr, apekatter og mange fuglearter. Men tiger’n saa jeg desverre ikke.

Chitwan National Park is situated south in Nepal, near the boarder to India. I was there in December and joined the elephant safari where we saw reino, deer, wild elephant, monkies and lots of birds. But unfortunatelly I never saw the tiger.

ROSS I SITT ESS

P1130563.JPG

ROSS ER MUSIKER OG ER I SITT ESS NAAR HAN HAR MULIGHETEN TIL AA SPILLE SAMMEN MED ET AV DE LOKALE BANDENE I KATHMANDU.
Ross is musician and enjoy his time when he got the chance to play together with a band in Kathmandu.

"BROTHERS DAY"

P1130541.JPG

FAMILIENE SAMLES PAA “LYS FESTIVALEN”. PAA “BROEDRES DAG” GIR SOESTRE “TIKKA” TIL BROEDRE. DET ER 7 FARGER MED OENSKE OM ET LYKKELIG LIV. SOESTRENE GIR OGSAA MAT, MENS BROEDRENE GIR PENGER TIL SOESTRENE.

The families get together during the Light Festival. On The Brothers Day the sisters give the brothers “tikka” in 7 colors for a happy life, they also give food. The brothers give the sisters money.

“DOGS DAY”

P1130572.JPG

SIST UKE (midten av november) VAR DET EN VIKTIG FESTIVAL I NEPAL. DET VAR LYSFESTIVAL. HELE NEPAL VAR PYNTET MED LYS HVER KVELD. DET VAR OGSAA “HUNDENES DAG” OG “BROEDERES DAG”

Last week (middle of November) it was a important festival in Nepal. The Light Festival, with lights all over Nepal every night. It was also The Dogs Day and The Brothers Day.

UTSIKTEN FRA MERA PEAK, 6460 MOH

IMG_7919.JPG

FLERE SNOEBILDER FRA MERA NESTE SIDE

Husk at www.advnepaltrekking.com er turoperatoeren aa bruke naar du skal til Nepal. I Kathmandu er det mange 100 operatoerer! Saa det er toeff konkurranse.

NESTE “TREK” – SYKKEL I TIBET

Tusen takk for alle meldinger jeg faar. Og takk for stadig oppdateringer av hjemlige nyheter, Anne! Jeg koser meg med alle kommentarer.

Naa har jeg hvilt 14 dager i Kathmandu og det er paa tide at jeg roerer paa meg igjen. Har grodd litt fast i Nepal, men neste plan er 4 uker i Tibet paa to hjul. Rowern skal faa roere paa seg igjen naa. Den har bare gaatt noen smaaturer i Kathmandu, ellers hatt ferie det meste av sommeren. Naa er den pakket forsvarlig i en boks, for i morgen tidlig starter den 5 dagers jeep turen til Lhasa. Maa ta jeep herfra fordi det er ikke anledning til aa sykle fra Kathmandu til Lhasa (kinesiske regler). Saa da blir det sykkel tur fra Lhasa til Kathmandu i stedet, opp paa 5000m. Lurer paa hvordan det blir aa sykle i hoeyden. Blir noe tungpustet antar jeg. Vi blir ikke alene paa veien denne gangen, men faar foelge med Ross fra Canada som ogsaa skal sykle samme veien.

Skal proeve aa oppdatere litt underveies. Regner med aa finne internet i Lhasa om ikke annet.

Hva jeg gjoer videre?
Tja, India en tur tenker jeg.

Synd Mt. Everest er en saa kostbar topp aa bestige. Hadde jeg hatt noen sponsorer hadde jeg kanskje vaert gaeern nok til aa proevd meg! Det hadde vaert noe; banner med   RINGEBU ELLER KANSKJE VENABYGDSFJELLET?, NORWAY  paa toppen av Everest!

MORGENTE I TELTET

MORGENTE.JPG

GERALD TAR BILDER

gerald.JPG

FROKOST I DET FRI

FROKOST.JPG

ET HIMALAYA BARN

BARN.JPG