NYTT FRA NEPAL

POLITISKE PROBLEMER
Nepal staar overfor nye, toeffe utfordringer.  I begynnelsen av juni ble Nepal offentlig republikk, etter 239 aar er konge-doemmet i Nepal naa historie. Det har stormet mye rundt Kongen i Nepal, og folket mistet troen paa monarkiet etter de tragiske drapene paa Kongens 2 broedere og naermeste familie i 2002. Forrige uke flyttet han fysisk ut av Kongepalasset, og naa oensker man aa lage museum i palasset. 

 Etter valget i april fikk- som foer nevnt- maoistene stor oppslutning. Det er i midlertid med blandede foelelser og ulike oppfatninger at valget gikk i saa stor favoer til maoistene. Til tross for maoistenes tidligere trakassering av landsby- befolkningen (som faktisk fortsatt skjer enkelte steder paa landsbygda) og stadige uroligheter – er det optimisme blant folk om at Nepal skal gaa en lysere tid i moete.  Den nye regjeringen settes naa sammen av representanter fra de ulike partiene, og saa er det bare aa haape at de finner loesninger som er aa leve med for baade napalesere og turister. 

VAERET
Som turist er man trygg for urolighetene i Nepal, i hvertfall saa lenge man oppholder seg i turist omraadene, men avisene og nyhetene har selvfoelgelig store oppslag om det som skjer paa politisk hold. Det som ellers preger nyhetsbildet om dagen er utfordringene for folket spesielt soer i Nepal som naa oversvoemmes av monsoon regn, og landsbyer som taes av jordras som foelge av store regnmengder i fjellene. Dette er normale tilstander, som det ser ut til aa vaere vanskelig aa forebygge. Det er voldsomme vannmasser som kommer fra oven om dagen. Jeg snakket med venner i Varanasi i India i dag og de forteller at Ganges steg 25 fot paa et doegn, og ghatsene er naa totalt oversvoemt. Det er fortsatt noen meter opp til de foerste husene i den hellige byen og de haaper det vil stoppe foer det naar saa langt. Det er verre for landsby-befolkningen som bor langs Ganges.

I Kathmandu er det ikke de store problemene – ikke foreloepig. I fjor var det lite problemer og det er bare aa krysse fingrene for at det ikke vil bli for mye regn i aar heller. Men det blir nok mere utover sommeren. Naa for tiden kommer noen skikkelige skurer, men helst paa ettermiddagene, og paa nettene regner det gjerne. Det skaper ikke videre problemer, vannet renner unna selv om gatene staar under vann saa lenge det staar paa som vaerst. 

STREIK
Det streikes i Kathmandu i disse dager. Ingen busser er aa se paa veiene, og svaert faa biler. En av grunnene er at bensinprisene har gaatt kraftig opp den siste tiden. En liter bensin koster naa mer 100 rs, dvs ca 8 kr. I forhold til levestandarden og en normal inntekt her er det en veldig hoey pris. Det har vaert begrenset tilgang paa bensin og koene ved bensinstasjonene i Kathmandu er lange. Oekte bensinpriser foerer selvfoelgelig til at prisene paa kollektiv transporten gaar opp, og det er varslet aa stige med 25%. Dette har vakt stor missnoeye blant folk.  Studenene paa sin side krever 50% rabatt paa buss prisene og myndighetene har gaatt med paa 43% rabatt, noe som igjen har foert til missnoeye blant buss-selskapene som naa er i streik. Et problem er at det er ingen regler for aa ha et studentkort. Alle kan faa laget seg et kort. I denne korrupte delen av verden er alt mulig saa lenge man kan betale for seg. 

FINT FOR SYKLISTER
Jeg for min del nyter denne streiken. Det er lite trafikk paa veiene og flott aa sykle rundt Kathnmandu om dagen. Forurensningen er langt mindre og trafikkstoeyen begrenset.

Kontrastene er store – for 4 dager siden var det total trafikkkaos og stopp paa Kantipath, en av hovedgatene ved Thamel (turist sentrum). Studentene demostrerte og flere biler ble totalt ramponert, bl.a biler til regjerings-medlemmer. 

TIBET
Rundt den kinesiske ambassaden er det stadig demonstrasjoner og Tibetanere blir arrestert hver uke. Dette pga urolighetene i Tibet og fordi Tibet er stengt som dere sikkert har hoert i nyhetene. Vi hoerer lite om hva som skjer, men det er tvilsomt at Tibet blir aapnet igjen foer OL i august.

ELLERS ER DET BRA 
Mango-sesong er paa topp, og turistsesongen paa hell.

“BEEN THERE, DONE THAT, GOT A T-SHIRT”

P1170293.JPG

P1170292.JPG

_________________________________________________________ Alt i ett. Få Yahoo! Mail med adressekartotek, kalender og notisblokk. http://no.mail.yahoo.com